Yhteiskuntatieteiden yhteisvalinta
Linkit
Yhteystiedot
Yhteisvalintoja koordinoi
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
33014 Tampereen yliopisto
Opintokoordinaattori
Johanna Elo
puh. 050 - 318 6385
yky-opintoneuvonta@uta.fi

Sosiaalityö

Sosiaalityön opiskeluSosiaalityö tutkimuksena, opetuksena ja käytännön työnä keskittyy ihmisten ja yhteisöjen sosiaalisten ongelmatilanteiden ja hyvinvoinnin kysymyksiin. Sosiaalityö on käytäntösuuntautunut yhteiskuntatieteellinen oppiaine, joka tuottaa myös ammatillisia valmiuksia. Suomessa sosiaalityön ammattilaiset toimivat paljolti osana sosiaali- ja terveyspalveluja: lasten, nuorten, perheiden, aikuisten ja vanhusten parissa. Palvelujärjestelmän muutospaineet ja kansainvälistyvä maailma tarjoavat sosiaalityölle uudenlaisia mielenkiintoisia haasteita.

Sosiaalityö pääaineena suoritettu maisterin tutkinto antaa sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimusten (L272/2005) mukaisen pätevyyden sosiaalityöntekijän tehtäviin. Asiakastyön lisäksi koulutus tarjoaa väylän sosiaalityön toiminta-alueen suunnittelu-, hallinto-, opetus- ja tutkimustehtäviin. Sosiaalityön maisterintutkinto tuottaa lisäksi kelpoisuuden tieteelliseen ja ammatilliseen jatkokoulutukseen.

 

Sosiaalityöstä valmistuneiden maisterien työllisyystilanne on valtakunnallisesti erinomainen.

>> oppiaine eri yliopistoissa