Yhteiskuntatieteiden yhteisvalinta
Linkit
Yhteystiedot
Yhteisvalintoja koordinoi
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
33014 Tampereen yliopisto
Opintokoordinaattori
Johanna Elo
puh. 050 - 318 6385
yky-opintoneuvonta@uta.fi

Valintayhteistyöprojekti

Yhteiskuntatieteellisen alan valintayhteistyöprojekti on käynnistynyt opetusministeriön vuosiksi 2008 - 2009 rahoittaman kehittämishankkeen avulla. Hankkeen päätyttyä projekti on jatkunut yhteistyöyliopistojen yhteisellä rahoituksella. Projektissa ovat mukana Helsingin, Itä-Suomen, Lapin, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistot. Projektin koordinoinnista vastaa Tampereen yliopiston yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö.

Projekti perustuu vuosina 2005 -2007 tehtyyn selvitykseen, jonka raportti on luettavissa osoitteessa http://www.uta.fi/opiskelu/selvitykset/valintayhteistyo.pdf

Tavoitteena hankkeessa on ollut käynnistää yhteiskuntatieteellisellä koulutusalalla yliopistojen välistä opiskelijavalintayhteistyötä, jolla pyritään

Hankkeen puitteissa allekirjoitettiin 23.4.2008 sopimus yhteiskuntatieteellisen alan valintayhteistyöstä, jossa Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellinen tiedekunta ja Turun yliopiston yhteiskuntatieteellinen tiedekunta päättivät toteuttaa yhteisvalinnat sosiaalityön ja sosiologian oppiaineissa kesän 2009 valinnasta alkaen. Kesällä 2010 yhteisvalinnat laajentuivat valtakunnallisiksi Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen liityttyä sopimukseen mukaan. Vuonna 2012 yhteisvalinta järjestetään valtakunnallisena sosiaalityön oppiaineessa. Sosiologian yhteisvalinta järjestettiin viimeisen kerran keväällä 2011.